top of page

Curriculum

Dr Claes werd arts in 2006 en verwierf zijn erkenning als specialist in de Neus, Keel, Oor, Hoofd- en Halsheelkunde in 2011. Vanuit zijn opleiding in het UZ Antwerpen en het GZA Sint-Augustinus ontwikkelde hij een specifieke interesse in de otologie en de rhinologie. Zijn wetenschappelijk onderzoek rond diagnosestelling bij patiënten met de ziekte van Ménière resulteerde in verschillende nationale en internationale voordrachten en publicaties. In juni 2011 werd hij Doctor in de Medische Wetenschappen na de verdediging van zijn doctoraatsproefschrift met als titel: "Diagnostische Waarde van cochleaire potentiaalmetingen bij patiënten met de ziekte van Ménière".

 

)

Dr Claes behandelt algemene NKO pathologie bij patiënten van alle leeftijden, met een specifieke bekwaamheid en focus op oorpathologie. Dit betreft onder andere operatieve behandeling van trommelvliesperforatie, chronische otitis media, chronische otitis externa, cholesteatoma, otosclerose, pathologieën van de gehoorbeentjes, BAHA, Ponto. Sinds 2012 verricht Dr Claes ook regelmatig cochleaire implantatie voor zwaar slechthorenden en doven in samenwerking met De Oorgroep te Deurne. Sinds de inhuizing van het AZ Sint Maarten in het nieuwe ziekenhuis (oktober 2018) is Dr Claes werkzaam binnen een associatie van 4 neus-keel-oorartsen. Hij is sinds 2021 erkend als stagemeester door de Universiteit Antwerpen, voor de opleiding van artsen-specialisten in opleiding (ASO)

Zie ook de links naar de websites van mijn collega's:

Dr Jacqueline Bijnens: www.nkodrbijnens.be

Dr Jan Van Haesendonck: www.drjvanhaesendonck.com

Dr Gilles Van Haesendonck: www.drjvanhaesendonck.com

Dr Katrien Demuynck: via de website van AZ St Maarten

Prof. Paul Govaerts, Prof Olivier Vanderveken en Prof. Vincent Van Rompaey:

via de website van De Oorgroep

Dr. Leen Vanlerberghe, Dr Jan Vanderwegen, Dr Peter Uwents en Dr Eline Oorts:

via de website van DLO Lier

bottom of page